فیروزه اسدزاده

مربی گروه پرستاری

اطلاعات تماس پست الکترونیک: f.asadzadeh@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل